Súkromie

Pripojením, hraním, registrovaním alebo iným využívaním služieb na serveri LendMark Network musíme zbierať určité osobné údaje.

Osobné údaje ukladáme a spracúvame výhradne v rámci EÚ u poskytovateľa hostingových služieb:

Hetzner Online GmbH
Industriestr. 25,
91710 Gunzenhausen,
Nemecká spolková republika

chránené dohodou o ochrane údajov v súlade s článkom 28 GDPR a prijímame primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie úrovne ochrany primeranej riziku v súlade s článkom 32 GDPR, pričom zohľadňujeme najnovšie poznatky, náklady na ich realizáciu a povahu, rozsah, okolnosti a účely spracúvania, ako aj rôznu pravdepodobnosť a závažnosť rizika pre práva a slobody fyzických osôb.

Správca osobných údajov
Dorian Drgonec
Peterská 5696/22
821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovenská republika

e-mail: [email protected]
tel.č.: +421 951 041 458

Typy spracúvaných údajov
- Základne údaje o hráčovi (Herná prezývka - Rozoznávanie hráča na Minecraft serveri, IP adresa (Geografická lokalita podľa IP adresy, poskytovateľ internetových služieb a jeho údaje, typ pripojenia) - bezpečnostné opatrenia, najmä ochrana proti hackerom a podvodníkom.)
- Heslo hráča použité pri registrácií určené na prihlasovanie (hashované pomocou SHA256)
- Údaje o vašom obsahu (napr. Logy chatových správ použité na moderáciu)
- Údaje o používaní (napr. odohraný čas, najviac navštevované herné módy a pod.)

Práva užívateľa/hráča
Hráč má právo požiadať o kópiu svojich dát. Hráč má tiež právo tieto údaje upravovať, pokiaľ sa jedná o nesprávny údaj.

Taktiež je hráčovi umožnené kedykoľvek požiadať o odstránenie všetkých jeho dát na E-Mail adrese [email protected]

V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava

dataprotection.gov.sk
e-mail: [email protected].
tel.č: 02/323 132 14

Taktiež je hráčovi umožnené kedykoľvek odvolať súhlas na spracovanie údajov, odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu.

Log záznamy herného servera

Môžeme tiež zhromažďovať informácie, ktoré váš herný klient odošle vždy, keď navštívite našu službu alebo keď k službe pristupujete prostredníctvom mobilného zariadenia.

Tieto logové záznamy môžu obsahovať informácie, ako je adresa internetového protokolu ("IP") vášho počítača, verzia hry, vaše chatové správy, použité príkazy, jedinečný identifikátor používateľa ("UUID") spolu s ďalšími štatistickými údajmi o hraní. Robíme to preto, aby sme pomohli zlepšiť službu a aby sme používateľovi zobrazili užitočné herné štatistiky. Toto zhromažďovanie môžete kedykoľvek odmietnuť prostredníctvom nastavení svojho profilu. Upozorňujeme, že služba je na týchto údajoch závislá, preto ju budete môcť používať len vtedy, ak sa prihlásite k zhromažďovaniu týchto údajov.

Posledná aktualizácia - 17.7.2023