Oneblock - Blueprint Update

Update 25. sep 2022

Od začiatku sezóny 1. Oneblocku ste si mohli všimnúť, že sa na serveri nachádza nový vylepšený Nether & End, s tým, že tieto 2 dimenzie mali nejaké základné stavby.

Ako ste si tiež mohli ale všimnúť, Overworld (teda tvoj ostrov) nič takéto nemal..

Dnes sa to ale mení! Od dnes každý nový Oneblock ostrov obsahuje nejaké základné ostrovčeky, momentálne aj tematicky ku sezóne loď so základnými itemami a viac!

Blueprint sa bude meniť každú sezónu, vždy bude obsahovať niečo tematické ku sezóne a veci z predošlých sezón budú postupne miznúť.

Update slúži hlavne na to, dať hráčom nejakú incentívu, každú sezónu si resetovať ostrov. Teda aby hráč mohol napr. získať rôzne nové vzácne(jšie) itemy, ktoré dostane jedine Blueprintom aktuálnej sezóny atď. 

Ak sa na Blueprint chceš prísť pozrieť osobne, dobehni na server a vytvor si ostrov, alebo ak už ostrov máš, použi príkaz "/ob reset".

Varovanie: Použitím príkazu "/ob reset" sa ti celý ostrov zmaže a pôjdeš od znova.

Tešíme sa na vás!

Štítky